Mic

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -160 kg. 430 400 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 412 380 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 397 355 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 365 350 Firme
Novillitos 230-260 KG kg. 346 310 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 326 304 Firme
Novillitos +300 KG kg. 314 300 Firme
Terneras 120-150 KG kg. 420 410 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 360 340 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 355 330 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 400 320 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 340 320 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 290 280 Firme
Vaquillonas +290 KG kg. 282 280 Firme
Terneros/as 210-240 KG kg. 348 308 Firme
Terneros/as 250-280 KG kg. 284 274 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 160000 130000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 140000 120000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 120000 100000 Firme
Vacas CUT CON GTÍA/ PREÑEZ kg. 118000 90000 Firme
Vacas nuevas C/ cria CUT CON GTÍA/ PREÑEZ kg. 75000 65000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 70000 55000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 53000 40000 Firme
Vacas de invernar kg. 210 155 Firme